موسسه مراقبت پرستاری

موسسه مراقبت پرستاری بیمار تشنجی

در واقع تشنج ناشی از خالی شدن ناگهانی بار الکتریکی نورون های موجود در مغز می باشد که بدن توانایی کنترل هم زمان آن را در تک تک سلول ها نخواهد داشت. در زمان تشنج

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید