مرکز تخصصی پرستار کودک اوتیسم

پرستار کودک اوتیسم وظایف سختی بر عهده دارد. اوتیسم نوعی بیماری است که اکثرا در بین کودکان رایج است و کودکانی هم که درگیر این بیماری می شوند نیاز به مراقبت دارند

بیشتر بخوانید

نرخ جدید پرستار کودک روزانه

کودکی در هر زمانی نیازمند کسی است که از آن به خوبی نگهداری کند و نیازهایش را برطرف کند. گاهی به دلیل شاغل بودن والدین به خصوص مادر، نگهداری فرزندان در ساعتهای ن

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید